Innovation

Innovation behövs inte bara för att utveckla ny teknik och nya produkter och tjänster utan även för att utveckla nya organisations- och affärsmodeller. ServiceCompagniet är som företagskonstellation ett lysande exempel på innovation och nytänkande. För att kunna stå starka i konkurrensen med multinationella storföretag gäller det att vara drivande i utvecklingen och utmana gängse normer. I dag går utvecklingen i en rasande takt även i servicebranschen, så innovation och förnyelse är nödvändigt för att inte riskera stagnation och att hamna efter.

Nyckeln till vårt eget innovationsarbete är en innovativ företagskultur där medarbetare på alla nivåer får vara delaktiga i arbetet med att förbättra vår befintliga verksamhet och komma med nya idéer eller förslag på lösningar som kan skapa mervärden för våra kunder. Vi håller koll på vad som händer i omvärlden, håller oss uppdaterade och följer utvecklingen även inom närliggande branscher, arbetar aktivt med omvärldsbevakning och benchmarking, är engagerade i branschfrågor och är tongivande i branschorganisationer.

Inom ServiceCompagniet har vi nära till våra beslutsfattare och det går snabbt från ord till handling. Vi har en platt organisation som kan anpassas efter vad behovet kräver och efter de möjligheter vi skapar.

Inom ServiceCompagniet har vi en egen avdelning som arbetar med tjänsteutveckling, innovation och morgondagens lösningar.

Ett exempel på innovativ teknik som vi testar just nu hos flera kunder är Tersanovatten. Tersano är ett aktivt vatten som har desinficerande egenskaper, vattnet är helt fritt från kemikalier, det enda som är tillsatt är syre i form av ozongas. Tersanovatten är mer effektivt än klor och produkten kan ändå hällas rakt ut i avloppet. Innovativt, effektivt och miljövänligt!