Mer om Service Management

Våra kunder är rikstäckande och har sina lokaler över hela landet och i många fall har de behov av flera olika servicetjänster för att få arbetsplatsen att fungera. Vårt uppdrag är dels att genom våra ägar- och partnerföretag utföra tjänsterna samt även att styra, integrera och samordna leveransen, följa upp kvalitet, statistik, hålla ordning på ekonomin i uppdraget samt hantera ärenden som dyker upp längs vägen. Som beställare har man EN övergripande kontakt för hela uppdraget, vilket underlättar kommunikationen och skapar goda förutsättningar för att fokusera mer på sin egna kärnverksamhet. Resten tar vi hand om.