Med anledning av Coronavirusets utveckling

 

ServiceCompagniet följer händelseutvecklingen av Coronaviruset och arbetar aktivt för en professionell hantering för att minimera risken för smittspridning bland kunder och medarbetare. ServiceCompagniets generella förhållningssätt är att följa myndigheternas aktuella riktlinjer och rekommendationer samt agera med stor försiktighet. För generell information gällande Coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.ud.se

ServiceCompagniet och våra medlemsföretag får nu många förfrågningar från kunder gällande förstärkta och förebyggande städinsatser för att minimera smittspridning. Vi har förstärkt både våra interna och externa resurser för att kunna utföra extrainsatser och vi har generellt en mycket god beredskap för att möta våra kunders behov. I detta extrema läge måste vi dock reservera oss för att en kraftig efterfrågan av extrainsatser medför att vi inte alltid kan garantera snabba extrainsatser. Prioritering och planering sker i varje enskilt fall efter behov.

Vi får även många förfrågningar gällande sanering vid misstänkt eller konstaterad smitta av Corona (Covid-19).  För att säkerställa en säker och effektiv sanering hos våra kunder hänvisar vi i dessa fall till vår samarbetspartner Nomor, som är ett rikstäckande, professionellt saneringsföretag med erfarenhet, resurser, kompetens och erforderlig utrustning för att utföra dessa arbeten. Nomor står även till ServiceCompagniets  förfogande när det gäller professionell rådgivning och support i frågor som rör sanering vid misstänkt eller konstaterad smitta. Nomor prioriterar våra ärenden i den mån det är möjligt.

I första hand hänvisas frågor och beställningar gällande sanering till Nomors kundtjänst, dagtid: 0771-122 300.

OBS! Vid kontakt med Nomor, ange alltid ”ServiceCompagniet” för att erhålla bästa service och villkor.