Om oss

ServiceCompagniet verkar i hela landet och erbjuder ett komplett utbud av arbetsplatstjänster. Vårt unika kunderbjudande bygger på två delar:

• Central samordning och utveckling med ett avtal, en faktura och en kontaktväg för nationella kunduppdrag.

• Lokalt tjänsteutförande genom väletablerade medlemsföretag på varje ort i landet.

På detta sätt erbjuder vi det bästa av två världar. Det stora företagets kapacitet avseende samordning och utveckling tillsammans med det lokala entreprenörsföretagets engagemang och servicenivå.

Så fungerar det i praktiken

ServiceCompagniets centrala organisation säkerställer att samarbetet lever upp till upprättade mål och ständigt utvecklas med ett samordnat avtal för hela landet. Avtalade tjänster utförs av ServiceCompagniets utvalda medlemsföretag på varje ort i hela landet. Alla medlemsföretag är väletablerade städ- och FM företag med stark lokal förankring i sitt geografiska verksamhetsområde. På detta unika sätt täcker vi hela landet och erbjuder en långsiktig och hållbar lösning för alla företag som har lokaler på flera orter.

Vi utgår alltid från våra kunders verksamheter och miljöer. Vi har stor erfarenhet och kunskap från många olika branscher som exempelvis industri, retail, utbildning, bank och finans.

Gemensam leveransmodell och kunskapsutbyte

Oavsett var i landet vi utför våra tjänster sker det enligt en gemensam leveransmodell som omfattar tydliga rutiner för planering, utförande, uppföljning och utveckling av uppdraget.

Vi driver ett gemensamt kunskapsutbyte och inköpssamverkan för våra medlemsföretag. Sedan starten för 20 år sedan har vi etablerat samverkansgrupper för våra delägar- och medlemsföretag exempelvis inom företagsledning, försäljning, personal- och utbildningsfrågor, städmetoder, miljö- och hållbarhet samt inköp.

Vår vision och affärsidé

Vår vision är att ServiceCompagniet skall vara marknadens mest attraktiva samarbetspartner för rikstäckande lösningar inom arbetsplatsservice.
Vår affärsidé är att erbjuda rikstäckande arbetsplatsservice genom central samordning och lokalt starka utförare.

Våra medlemsföretag

Kraven är höga på de företag som utför våra tjänster. För att bli ett utvalt medlemsföretag till ServiceCompagniet krävs ett mycket gott renommé hos berörda fackliga organisationer, god personalpolitik, kollektivavtal samt medlemskap i Almega Serviceentreprenörerna. Utöver detta krävs ett strukturerat kvalitets- och miljöarbete enligt ISO standarden. Flertalet av medlemsföretagen erbjuder även Svanenmärkt städtjänst.

Huvudparten, drygt 80 procent, av våra tjänster utförs av medlemsföretag som tillika är delägare till ServiceCompagniet. Övriga medlemsföretag är noga utvalda med stark lokal förankring på sina orter. ServiceCompagniet säkerställer löpande att samtliga medlemsföretag lever upp till de högt ställda kraven.

Ägare

ServiceCompagniet etablerades år 2000 och fusionerades under december 2020 i Inspira AB. Tillsammans omsätter medlemsföretagen cirka 1 miljard kronor och sysselsätter fler än 3000 medarbetare.

Vill du läsa mer om något av våra medlemsföretag klickar på länkarna nedan.

www.inspira.se

www.sesab.com

www.skaraborgs.se

www.hs-sos.se

www.rentav.se

– Med ServiceCompagniet behöver man inte kompromissa, vi erbjuder det bästa av två världar; central samordning OCH stark lokal förankring.

Annika Jansen, VD ServiceCompagniet Svenska AB