Om oss

ServiceCompagniet är en rikstäckande aktör som erbjuder ett komplett utbud av arbetsplatsjänster. Vår affärsmodell bygger på att merparten av utförandet sker via våra egna lokalt förankrade ägar- och partnerföretag.

Vi genomför även samordnade inköp och driver bolagsgemensamma nätverksgrupper inom områdena Kompetens, Metodutveckling och Försäljning.

Vår organisationsmodell är unik; våra ägar- och partnerbolag ansvarar för ett givet geografiskt område, samordningen sker centralt och tillsammans täcker vi hela Sverige och gör kartan komplett för uppdragsgivare med verksamhet i hela landet.

Vision

ServiceCompagniet skall vara marknadens mest attraktiva samarbetspartner för rikstäckande lösningar inom arbetsplatsservice

Affärsidé

Rikstäckande arbetsplatsservice genom central samordning och lokalt starka utförare

ServiceCompagiet etablerades år 2000 och ägandet är fördelat mellan följande bolag:

  • Inspira
  • Sesab
  • Norrlands Miljövård
  • Skaraborgs Städ

Genom partnerföretaget HS Service&Support säkerställer vi geografisk täckning i Blekinge och sydöstra Småland.

Totalt har bolagsgruppen ca 3500 anställda och omsätter drygt en miljard.

Genom våra ägar- och partnerföretag tar vi aktiv del i att driva viktiga branschfrågor och vi ligger i framkant när det gäller att testa nya metoder och lösningar. Samtliga bolag har kollektivavtal, är certifierade inom ISO 9001 och 14001 samt är certifierade enligt Svanen.

Om du vill veta mer eller komma i direktkontakt med något av våra bolag, se länkar till respektive bolags hemsidor nedan.

www.inspira.se

www.sesab.com

www.nmv.se

www.skaraborgs.se

www.hs-sos.se

– Med ServiceCompagniet behöver kunderna inte kompromissa, vi erbjuder det bästa av två världar; central samordning OCH stark lokal förankring.

Annika Jansen, VD ServiceCompagniet Svenska AB