Policy för hantering av personuppgifter och cookies

1. Allmänt
Genom att gå in på www.servicecompagniet.se (”hemsidan”) godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan.

Ansvariga för hemsidan är ServiceCompagniet Svenska AB, med org.nr. 556593-9823. För kontakt och frågor vänligen se under Kontakt på hemsidan, www.servicecompagniet.se.

2. Cookies
www.servicecompagniet.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemside-besökarens dator. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda hemsidan som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.servicecompagniet.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på www.servicecompagniet.se sluta att fungera korrekt.

3. Personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan.

Personuppgiftsansvarig är ServiceCompagniet Svenska AB. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta oss.

4. Immaterialrätt
Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör ServiceCompagniet Svenska AB eller våra ägarbolag och samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver ServiceCompagniet Svenska AB:s skriftliga godkännande.

All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

5. Ansvar
ServiceCompagniet Svenska AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

6. Tillämplig lag
Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Stockholms tingsrätt som första domstolsinstans.