Servicecompagniet blir helägt dotterföretag till Inspira

Från första maj 2020 blir Servicecompagniet ett helägt dotterföretag till Inspira. Inspira äger sedan tidigare 50 procent av aktierna i Servicecompagniet och förvärvar nu resterande 50 procent från Sesab Service och Skaraborgs Städ. Parterna fortsätter att samverka och genom förvärvet skapas stora synergier och optimala förutsättningar för en fortsatt offensiv tillväxt.

– Vi har en unik position på marknaden och potentialen är enorm. Målet är att omsätta en miljard år 2025 genom att vara det mest hållbara alternativet för våra kunder, medarbetare och samarbetspartners. Vi ska fortsätta växa med hög kvalitet, ständigt förnya oss och värna om vår starka företagsanda, säger Joakim Markovits styrelseordförande och ägare till Inspira.

Från tillträdet 1 maj 2020 bildar Inspira och Servicecompagniet en av landets största FM-verksamheter med en konsoliderad omsättning på cirka 600 miljoner kronor.

Annika Jansen kvarstår som vd för Servicecompagniet och företaget försätter att erbjuda ett komplett utbud av arbetsplatstjänster för kunder med lokaler på flera orter i landet. Det unika kunderbjudandet som vunnit stor framgång i många år bygger på central samordning och utveckling med ett avtal, en faktura och en kontaktväg för nationella kunduppdrag. Tillsammans med lokalt tjänsteutförande genom väletablerade medlemsföretag på varje ort i landet. På detta sätt erbjuds det bästa av två världar. Det stora företagets kapacitet avseende samordning och utveckling tillsammans med ett lokalt starkt engagemang och hög servicenivå.

– Vi har alltid verkat i nära symbios med Inspira och detta kommer medföra att vi kan utvecklas mer offensivt på marknaden med stora administrativa synergier och fler möjligheter för våra medarbetare. Inspiras satsning på framtiden känns oerhört inspirerande och vi ska fortsätta stärka vårt kunderbjudande och servicen till våra kunder, säger Annika Jansen vd på Servicecompagniet.

De tidigare delägarna Sesab och Skaraborgs Städ som tillsammans med Inspira varit med och byggt upp Servicecompagniet sedan starten för 20 år sedan fortsätter nu som medlemsföretag till Servicecompagniet. Det innebär att de fortsätter utföra Servicecompagniets tjänster inom sina respektive geografiska marknadsområden.

– Vi är mycket nöjda och trygga med att Inspira tar över ansvaret för Servicecompagniets verksamhet fullt ut. Inspira utför idag cirka hälften av Servicecompagniets uppdrag och därför är detta ett naturligt steg. Vi ser fram emot fortsatt stark samverkan och att vi tillsammans erbjuder kunder i hela landet högkvalitativa arbetsplatstjänster, säger Nikola Baric vd på Sesab Service.

Inspira och Servicecompagniet satsar på fortsatt offensiv tillväxt. Målet är att verksamheterna tillsammans omsätter en miljard kronor år 2025. Målet ska nås med en tydlig tillväxtstrategi som bygger på att vara det mest hållbara alternativet för kunder, medarbetare och samarbetspartners.

– Jag är otroligt stolt över förtroendet från Sesab och Skaraborgs och vi ser fram emot möjligheten att ta verksamheten till nästa nivå. Med Annika Jansen och hennes team på Servicecompagniet tillsammans med Per Karlsson och hela teamet på Inspira har vi en extremt stark laguppställning. Vi är alla laddade för en mycket spännande framtid, avslutar Joakim Markovits styrelseordförande och ägare till Inspira.

Vill du veta mer om detta? Välkommen att kontakta:
Joakim Markovits, styrelseordförande Inspira – joakim.markovits@inspira.se
Annika Jansen, vd Servicecompagniet – annika.jansen@servicecompagniet.se
Per Karlsson, vd Inspira – per.karlsson@inspira.se
Nikola Baric, vd Sesab Service – nikola.baric@sesab.com
Fredrik Pethrus, vd Skaraborgs Städ – fp@skaraborgs.se

Om Inspira och Servicecompagniet

Från 1 maj 2020 är Servicecompagniet ett helägt dotterföretag till Inspira. Tillsammans är vi en av landets största FM-verksamheter med en konsoliderad omsättning på cirka 600 miljoner kronor.

Inspira erbjuder arbetsplatsservice i världsklass som stärker helhetsupplevelsen av din verksamhet. Vi gör det genom våra tjänsteområden facility management, lokalvård, bemanning, kontorsmaterial, växtinredning, mat & dryck. Vi skapar en lösning som passar din verksamhet lokalt eller samordnat i hela landet. Inspira har funnits sedan 1984, omsätter 500 mkr och sysselsätter 1400 medarbetare. Vi verkar utifrån vår värdegrund som bygger på kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, hållbarhet och förnyelse. Servicecompagniet erbjuder rikstäckande arbetsplatstjänster med lokalt utförande.

Vi är experter på att göra det enkelt för de kunder som har lokaler på många platser i landet. Vi levererar och samordnar kompletta servicelösningar oavsett hur många orter och var i Sverige ni finns. Ni får det bästa av två världar – Central samordning och utveckling tillsammans med lokalt tjänsteutförande genom våra väletablerade medlemsföretag på varje ort i landet.