Skandia och ServiceCompagniet – ett hållbart samarbete i ständig utveckling

Den 1:a mars 2010 gick flyttlasset från Sveavägen till nya fräscha lokaler på Lindhagensgatan och Skandias nya huvudkontor fick därmed sin nya adress. ServiceCompagniet är Skandias rikstäckande leverantör av lokalvård och uppdraget består av huvudkontoret, fyra storkontor samt ett 40-tal besöks- och rådgivningskontor, totalt cirka 45 kontor från Luleå i norr till Malmö i söder. Nyligen förlängdes avtalet med ytterligare fyra år.

Hållbarhet och ständig utveckling

Samarbetet har från start präglats av ett ömsesidigt engagemang och en strävan att ständigt utmana och hitta nya arbetssätt för att uppnå kontinuerlig utveckling av avtalet, vilket är nödvändigt för att möta Skandias behov av lokalvård som förändras över tid. Under årens lopp har en rad olika förbättringar genomförts. För att minimera miljöbelastningen har vi infört Ultrarent vatten på alla storkontor och därigenom bidragit till en betydande minskning av kemikalier i det dagliga arbetet. Likaså har vi minskat antal sopkärl i kontorslokalerna vilket skapat mindre avfall och mindre sophantering. ServiceCompagniet tar ett helhetsansvar för skötseln av lokalerna, vilket till exempel innebär att vi med ordinarie personal utför så mycket som möjligt av de tjänster som ingår, såsom storstädning, golvvård, rengöring av kaffemaskiner, fönsterputs mm. Detta skapar ett högt engagemang hos personalen, större ansvarskänsla och ger samordningsfördelar som bidrar till bättre kvalitet och ekonomiska fördelar. Utvecklingsarbetet stannar aldrig av. Just nu pågår planering inför kommande avtalsperiod och hur vi på bästa sätt skall möta Skandias framtida behov.

Martin Wild är Facility Manager och ansvarig för all arbetsplatsservice inom Skandia. Vi ställde frågan till Martin om vad som är utmärkande för samarbetet med ServiceCompagniet.

-I branschen pratas mycket om Vested och andra avancerade affärsmodeller som har i syfte att skapa långsiktiga affärsrelationer och ”win-win” där båda parter är engagerade i varandras framgång. Affärsmodeller i all ära, men jag tycker faktiskt att det är precis så vårt samarbete har fungerat hela tiden. Vi sitter på ”samma sida” bordet även om vi givetvis är i ett beställare- och leverantörsförhållande, men vi ser utmaningarna från samma perspektiv och det är viktigt för att skapa förtroende, engagemang och framgång i samarbetet. Men även ”mjuka värden” är viktiga. På Skandia bryr vi oss mycket om att våra egna medarbetare skall trivas och vi är självklart även måna om att våra leverantörer tar god hand om sin personal, att man mår bra, har sjyssta arbetsvillkor, bra ledning och möjlighet att utvecklas i sina yrkesroller, och det ser vi tydligt att personalen gör här. Viktiga ledord inom Skandia är Långsiktighet, Transparens & Hållbarhet. Dessa tre ledord går helt i linje med det samarbete vi har, säger Martin.

-Det är med stolthet jag kan ta emot gäster till vår fina fastighet fortsätter Martin. Vi har många besökare här varje dag och många företag kommer hit för studiebesök för att se olika lösningar i fastigheten. Vi får alltid beröm, både för materialval, möbler, planlösning, vår fantastiska ljusgård
och inte minst för att det är så rent och fräscht. Lokalerna känns fortfarande som nya trots att det nu gått nästan tio år sedan inflyttning, avslutar Martin.

Medarbetare som trivs och har kul på jobbet

Att ha kul på jobbet, en kund som bryr sig och uppskattar ens arbete och att trivas ihop med chefer och kollegor gör det enklare att prestera bra. I uppdraget till Skandia sysselsätter vi personal från ServiceCompagniets medlemsbolag runt om i landet. På bilden ser vi några av Inspiras duktiga medarbetare från teamet på Huvudkontoret på Lindhagensgatan, som dagen till ära fick vara fotomodeller och visa arbetskläder från Inspira, Sesab och Skaraborgs Städ.  Högst upp på bilden Anna Vidojevic, från vänster, Branislav Milovanovic och Cezar Pena Acevedo. Längst ner sitter Wangwatklang Netnarin Nett.

Säkerhet, dialog och koll på läget

Arbetsdagen börjar ofta med en kort avstämning i receptionen, som kan liknas vid fastighetens sambandscentral. Genom Skandias reception passerar dagligen tusentals personer och säkerhetsnivån är hög. Innan dagens arbete påbörjas har vi ofta en kort avstämning med Lasse Andersson och hans väktarteam som ansvarar för receptionen och säkerheten i fastigheten. En kort daglig avstämning ger arbetsledaren Branka en bra överblick av läget, till exempel om något hänt som kräver en omdisponering av våra resurser. Något kan ha tappats, spillts ut eller gått sönder, som vi behöver åtgärda. Lasse är receptionsansvarig och har ansvarat för receptionen sedan inflyttningen;

– En nära samverkan med städpersonalen är viktigt, säger Lasse. Ofta är det någon i städteamet som uppmärksammar att t ex en kran droppar, en lampa gått sönder eller om en dörr står öppen.

På bilden skymtas Branislav som ansvarar för att hålla receptionen ren och representativ under dagen, oavsett väderlek och hur många personer som passerar varje dag.

Det är detaljerna som avgör

Jonas Engström är drift- och servicechef på Skandias huvudkontor och vår kontaktperson i den dagliga verksamheten. Jonas och Branka Maksimovic, ansvarig arbetsledare följer tillsammans upp kvaliteten, hanterar ärenden och håller varandra uppdaterade om förändringar i verksamheten samt följer upp att vi på huvudkontoret levererar det som är fastställt i avtalet. Strukturerad uppföljning görs genom regelbundna kvalitetskontroller, normalt en gång per månad. Resultatet registreras digitalt och vi kan få en bra överblick av hur leveransen ser ut, vilka förbättringar som är genomförda och vad vi kan utveckla. På bilden Jonas och Branka under en kvalitetskontroll. Noggrannhet är viktigt, det är detaljerna som avgör.

Ett starkt och engagerat ledarteam

Gunilla Wellerfors och Branka Maksimovic har arbetat ihop sedan 2010. När Branka började på Inspira var hon först gruppledare på Skandia och städade en del av sin arbetstid, Gunilla var arbetsledare. Idag, snart 10 år senare arbetar detta ”superteam” fortfarande ihop med Skandia som en av deras kunder. Både Branka och Gunilla har idag nya roller; Branka är arbetsledare sedan 2012 och Gunilla är en av tre regionchefer på Inspira. Alltid roligt att se duktiga och engagerade medarbetare utvecklas!

Några frågor till Branka: Vad utmärker samarbetet med Skandia och vilka är det viktigaste framgångsfaktorerna för ett väl fungerande team?
-Först och främst är det viktigt att skapa arbetsglädje och att visa tillit och respekt till våra duktiga medarbetare, som varje dag levererar ett fantastiskt fint arbete. Som ledare är jag tydlig och noggrann med att våra rutiner skall följas. Medarbetarna har tydliga ansvarsområden och jag finns alltid tillgänglig för att stötta när det behövs. Vissa dagar behövs lite extra motivation till gruppen eller till en enskild medarbetare, här fyller jag en viktig funktion. Jag försöker alltid       återkoppla och agera snabbt oavsett om frågan kommer från en medarbetare eller från kund. Jag trivs väldigt bra med Skandia som kund, vi har en öppen och fin samverkan och det är alltid trevligt att komma hit. Det är en väldigt positiv atmosfär i fastigheten och vi är såklart medvetna om att vi själva är en viktig del i att detta skall bestå, avslutar Branka.

Superhjältar på Skandia!