Referens

 

Centralt avtal med lokal känsla på Folksam

Vi upplever att det är lätt att samarbeta med ServiceCompagniet. Högt i tak, raka rör och inget som sopas under mattan, det gillar vi. Frågor tas på allvar och återkopplingen är snabb. Formen för styrning av leveransen fungerar, ServiceCompagniet blir en extra kravställare som driver på och ser till att det som avtalats flyter på. Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med både ServiceCompagniet och ansvariga utförarbolag.   Anna Löf, Avdelningschef Lokaler